doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Pedagog
Zelinářství

Je absolventem inženýrského a doktorského studia Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a bakalářského studia Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze. Na Zahradnické fakultě MENDELU v Brně byl habilitován docentem. Profesně se zabýval pěstováním především léčivých rostlin, zeleniny, květin a jedlých hub, návrhy a realizacemi zahrad a šlechtěním rychlerostoucích dřevin. Od roku 2002 pracuji jako odborný asistent, od roku 2016 jako docent na katedře zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze.