Farmářská
škola

Řemeslo se učíme tím, že ho děláme.
Jsme

Jediný vzdělávací koncept ekologického a biodynamického zemědělství v České republice, který nabízí ucelený program praktického vzdělávání na ekologických farmách u nás i v zahraničí.

Chceme

V souladu s aktuálním ekologickým děním ve společnosti vytvářet a podporovat mladé zemědělce, kteří budou mít chuť zakládat nové statky a přispívat tak k obnově zdravého hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově.

Nabízíme různé formy studia

Denní

Zahrnuje intenzivní odbornou praxi na vybraných ekologických farmách a teoretické studium doplněné o exkurze a praktická cvičení. Studium je vhodné pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat ekologickému zemědělství, získat nezbytné zkušenosti a znalosti, a tím se připravit na vlastní hospodaření.

Kombinované

Zahrnuje odbornou praxi na vybraných ekologických farmách a teoretické studium doplněné o exkurze a praktické cvičení. Studium je určeno těm, kteří nemohou studovat plně v denním režimu. Část výuky probíhá prostřednictvím online seminářů a také samostudiem.

Dálkové

Zahrnuje teoretické studium, konzultace a exkurze. Studium je určeno těm, kteří nemohou odbornou praxi absolvovat především z časových důvodů, především proto, že již sami hospodaří. K úspěšnému ukončení dálkového studia je nutné i doložení odborné praxe v rozsahu 3 000 hodin za uplynulých pět let.

Donoři a podporovatelé