Určitě máte ohledně studia na Farmářské škole spoustu otázek. Sepsali jsme odpovědi na ty nejčastější. Jestli nenajdete, co hledáte, nevadí. Napište nám na e-mail info@farmarskaskola.cz.

Vše o studiu na Farmářské škole

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DENNÍ A DÁLKOVOU FORMOU STUDIA?

Denní forma studia zahrnuje intenzivní odbornou praxi na farmě v rozsahu 400 hodin za období a teoretické studium doplněné o exkurze a praktická cvičení. Teoretická výuka probíhá prezenčně formou víkendových seminářů, školicích dnů a týdenních bloků v období prosinec až únor. Denní studium je bezplatné.

 

Dálkovou formu studia můžete studovat odkudkoliv a přizpůsobit ji svým časovým možnostem. Výuka probíhá prostřednictvím prezenčních víkendových seminářů a online formou nahrávek či konzultací. Počet hodin praxe je 3 000 hodin za pět let, výhodou je, že praxe není rozdělená do jednotlivých období, je tedy jen na vás, kdy si praxi splníte. Tato forma studia je vhodná zejména pro ty, kteří již sami hospodaří, pracují nebo mají rodinu a nemohou se z časových důvodů účastnit výuky. Dálkové studium vychází na 24 000 Kč za rok.

 

Všechny informace najdete na stránce Formy studia.

JAK PROBÍHÁ PRAXE NA FARMĚ?

Praktická část studia probíhá na farmě. Jako student Farmářské školy se stanete plnohodnotným spolupracovníkem na ekologické farmě v Čechách nebo v zahraničí. Na jedné farmě strávíte vždy jeden rok, nebo minimálně jednu sezónu. Pod dohledem zkušeného farmáře se zapojíte do fungování farmy, vyzkoušíte a osvojíte si různé zemědělské techniky a seznámíte se s principy ekologických postupů hospodaření. Mimo to získáte přehled například o podnikové ekonomii a strategiích marketingu.

  • Pokud jste na denním studiu, strávíte odbornou praxí na farmě 400 h za období. Kromě cenných zkušeností, dostanete na farmě také ubytování, stravu a kapesné. Podmínky praxe mezi školou, studentem a majitelem farmy popisuje Smlouva o praxi.
  • Jako student dálkového studia musíte doložit odbornou praxi na farmě v rozsahu minimálně 3 000 hodin během pěti let. Tato forma studia je vhodná zejména pro ty, kteří již sami hospodaří a nebo na farmě pracují.

Důležitou součástí praxe je Farmářský deník, kam si zaznamenáváte každodenní práci na farmě, týdenní pracovní plán i detailní postupy jednotlivých činností. Ze svých zápisů a otázek pak vycházíte při pravidelné konzultaci s farmářem.

JAK PROBÍHÁ TEORETICKÁ VÝUKA?

Součástí teoretické výuky jsou víkendové semináře, které se pořádají jeden víkend v měsíci od pátku do neděle, a na kterých se schází celý ročník. V rámci seminářů probíhají kromě přednášek i terénní exkurze na ekologické farmy v Čechách i v zahraničí. Během celého roku nabízíme studentům i školicí dny – jednodenní tematicky zaměřené akce.

 

V zimním období (prosinec–únor) se výuka přesune do prostor Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, kde probíhají týdenní učební bloky vedené odborníky. Pro studenty bydlící mimo Prahu můžeme zajistit ubytování na kolejích.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ STUDIA?

Podmínkou pro absolvování tříletého oboru Ekologické zemědělství je úspěšné složení závěrečných zkoušek a obhajoba absolventské práce. Student by si také měl vést Farmářský deník a splnit určený počet hodin praxe.

KOLIK STUDIUM NA FARMÁŘSKÉ ŠKOLE STOJÍ?

Pro studenty na denním studiu je celé studium bezplatné. Školné u dálkového studia vychází na 24 000 Kč za rok. Na seminářích se navíc platí příspěvek 1 000–2 500 Kč, který pokryje nezbytné náklady na jídlo a ubytování.

MOHU POŽÁDAT O STIPENDIUM?

Peníze nemají být překážkou ke studiu. V případě, že si student studium nemůže z finančních důvodů dovolit, může mu Farmářská škola udělit částečné nebo úplné stipendium.

DO KDY JE POTŘEBA PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu je potřeba podat nejpozději do 30. dubna 2024. Přečtěte si, jak online přihlášku vyplnit a jaké přílohy musí obsahovat.

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?
  1. Pošlete nám online přihlášku spolu s kopií maturitního vysvědčení, životopisem a motivačním dopisem nejpozději do 30. dubna.
  2. Od března do května budou probíhat motivační pohovory, při kterých nás zajímá především motivace ke studiu a předpoklady k samostatné a zodpovědné práci i studiu. Poté zodpovíme i vaše dotazy. Nejraději se s uchazeči vidíme osobně, pokud to ale máte do Prahy daleko, nabízíme pohovory i online.
  3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je uchazečům oznámeno e-mailem nejpozději do 15. června. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je i zajištění odborné praxe na jedné ze vzdělávacích farem nejpozději do 31. července.
JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ POHOVOR?

Pohovor probíhá formou motivační schůzky. Zajímá nás zejména vaše motivace ke studiu, odborné zkušenosti a osobnostní předpoklady pro samostatnou a zodpovědnou práci a studium. Následně jsme připraveni odpovědět na vaše otázky a případně vám pomoci vybrat vhodnou farmu pro odbornou praxi. Celá schůzka bude trvat maximálně 30 minut. Rádi se s uchazeči vidíme osobně, pokud to ale máte do Prahy daleko, nabízíme pohovory i online.

JAK SI MÁM VYBRAT FARMU PRO PRAXI?

Vzdělávací farmu pro odbornou praxi vybírejte především podle toho, co vás nejvíce láká – chov hospodářských zvířat, pěstování zeleniny, polní produkce, ovocnářství nebo třeba vinařství. Všechny farmy s potřebnými informacemi i kontakty najdete na mapě Naše farmy. Pokud si s výběrem farmy nevíte rady, vám rádi pomůžeme.

 

Na vybrané farmě si domluvíte ještě před začátkem studia jeden až tři zkušební dny, během kterých se seznámíte s provozem farmy a svým budoucím vzdělavatelem a při oboustranné spokojenosti uzavřete Smlouvu o praxi. Farmu pro praxi byste si měli domluvit nejpozději do 31. července.

JAK ČASTO MUSÍM CHODIT DO ŠKOLY A NA PRAXI?

Podle školního řádu je povinná docházka minimálně 70 %. U denní formy studia probíhá výuka v zimních měsících od pondělí do pátku a jinak jednou měsíčně formou víkendového semináře. Studenti dálkového studia mají povinnou účast na víkendových seminářích, další vzdělávání je formou online přednášek, samostudia a konzultací. Konkrétní podmínky praxe si domluvíte s majitelem farmy. Jak často a kolik hodin denně budete na farmě pomáhat, záleží na vás a vašich časových možnostech. Celkový počet hodin praxe by ale měl splňovat u denního studia minimálně 400 hodin za období, u dálkového 3 000 hodin za pět let.

MŮŽU SE DO FARMÁŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍT PODÍVAT?

Samozřejmě. Přijďte se podívat na Den otevřených dveří a zeptat se na vše, co vás zajímá. Rádi vás po škole provedeme, ukážeme učebnu, zázemí a zodpovíme vaše dotazy ohledně studia. Najdete nás v areálu VÚRV, na adrese Drnovská 73, v Praze – Ruzyni.

 

Zajímá vás, jak probíhají semináře? Zájemci o studium se mohou vybraných seminářů zúčastnit. Pro více informací sledujte facebookovou stránku Farmářské školy.

BUDU MÍT NA FARMÁŘSKÉ ŠKOLE STATUS STUDENTA?

Ano. Všichni naši studenti do 26 let (na denním i dálkovém studiu) mají hrazené zdravotní pojištění a daňovou slevu na studenta. Studenti denní formy studia do 26 let mají navíc nárok na tzv. žákovské jízdné a mohou si zažádat o průkaz ISIC.

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ?

Studium je otevřené pro kohokoli od 18 let s motivací věnovat se udržitelnému zemědělství. Nezáleží, jestli jste čerství absolventi středních škol hledající praktické znalosti a zkušenosti, kterých se v našem školství zpravidla nedostává, anebo i starší lidé, kteří se rozhodli věnovat právě ekologickému farmaření. Dálková forma studia je vhodná i pro lidi, kteří již pracují, mají rodinu nebo jiné závazky.

MOHU STUDOVAT FARMÁŘSKOU ŠKOLU I NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ?

Samozřejmě. Máme několik studentek, které kombinují péči o miminko a studium. Především dálková forma studia je vhodná i pro rodiče s malými dětmi. Je ale jen na vás, zajistit si možnost splnit všechny podmínky studia, tedy teoretickou výuku a praxi.

MOHU SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU, I KDYŽ JEŠTĚ NEMÁM MATURITU?

Ano. Pokud jste v posledním ročníku střední školy, můžete si podat přihlášku v řádném termínu, tedy do 30. dubna 2024. Místo kopie maturitního vysvědčení do přihlášky nahrajte znovu svůj životopis. Kopii maturitního vysvědčení pošlete na email info@farmarskaskola.cz, jakmile ho obdržíte.

Nenašli jste, co jste hledali? 
Napište nám na e-mail info@farmarskaskola.cz. Rádi odpovíme na všechny vaše otázky ohledně přijímacího řízení nebo studia.