Jak se přihlásit ke studiu

Uzávěrka podání přihlášek byla 31. května 2023 – v současné době přihlašování není možné.
Další přihlášení bude spuštěno pravděpodobně v průběhu ledna 2024.


 1. Zájemce o studium na Farmářské škole – VOŠ ekologického zemědělství nejprve vyplní online přihlášku ke studiu.
 2. Přihláška se skládá ze dvou částí: osobních údajů o uchazeči a povinných příloh
  (kopie maturitního vysvědčení, strukturovaný životopis, motivační dopis, popř. zkušenosti a doložené praxe v zemědělství).
 3. Co má obsahovat strukturovaný životopis a proč ho vlastně vyžadujeme?
  Kromě vyplnění osobních údajů, dosaženého vzdělání, pracovních zkušeností a zájmů uchazeč představuje svoje směřování, talent a částečně i svou osobnost. Uchazeč se zavazuje nezamlčet podstatné informace, které by mohly ovlivnit zdárný průběh jeho odborné praxe.
 4. Co má obsahovat motivační dopis a proč ho vlastně vyžadujeme?
  Jaká je motivace uchazeče pro vstup do ekologického zemědělství, jeho dosavadní zkušenosti a očekávání. Zde je možné se rozepsat a klidně být osobní a kreativní.
 5. Po vyplnění online přihlášky
  obdrží uchazeč potvrzovací email a v něm i svou vyplněnou přihláškou v PDF formátu. Tento originál je třeba stáhnout, podepsat a poslat společně s povinnými přílohami (kopie maturitního vysvědčení, strukturovaný životopis, motivační dopis, popř. zkušenosti a doložené praxe v zemědělství) na adresu školy Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství, Pernerova 17, 186 00 – Praha 8. Také je možné osobní předání v první školní den.
 6. Po zpracování žádosti
  bude uchazeč kontaktován studijním oddělením a domluví si termín přijímacího pohovoru.
 7. Při pohovoru nás zajímá zejména
  motivace ke studiu na Farmářské škole a předpoklady k samostatné a zodpovědné práci i studiu.
 8. Po přijetí ke studiu
  si student za asistence Farmářské školy vybere místo své první odborné praxe.
 9. Na vybrané farmě
  absolvuje student ještě před samotným začátkem studia jeden až tři zkušební dny, během kterých se seznámí s provozem farmy a svým budoucím vzdělavatelem.
 10. Při oboustranné spokojenosti uzavře student Smlouvu
  o odborné praxi (k nahlédnutí ZDE).