Usilujeme o udržitelné zemědělství, které krajinu nedrancuje, ale uzdravuje, zemědělství, které myslí i na budoucí generace. Zároveň chceme vyvrátit zažitá klišé a ukázat, že je možné ekologicky hospodařit a přitom dosáhnout ekonomické stability.

Chcete být součástí změny a hospodařit udržitelným způsobem?

Právě pro vás nabízíme tříletý akreditovaný vzdělávací program v oblasti ekologického a biodynamického zemědělství. Studium se skládá z praxe na vybraných ekologických farmách v Čechách i v zahraničí a z teoretických seminářů vedených experty z oboru.

Chcete si založit vlastní statek a hospodařit ekologickým a udržitelným způsobem?
Chcete se učit praktické dovednosti na farmě pod vedením zkušených farmářů?
Chcete být součástí změny a pomoci navrátit život do krajiny i na venkov?

Nabízíme dvě formy studia pro obor Ekologické zemědělství

Obor

Ekologické zemědělství

Zahájení studia

1. září

Uzávěrka přihlášky

30. dubna

Denní

Zahrnuje intenzivní odbornou praxi na vybraných ekologických farmách a teoretické studium doplněné o exkurze a praktická cvičení. Studium je vhodné pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat ekologickému zemědělství, získat nezbytné zkušenosti a znalosti, a tím se připravit na vlastní hospodaření.

po celou dobu studia

Dálkové

Díky dálkovému studiu můžete získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti ekologického zemědělství odkudkoliv a přizpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Výuka je pestrá – od prezenčních víkendových seminářů až po online přednášky, konzultace a praxi na farmách.

cena za rok

Jaké je studium na Farmářské škole?

Praktické, zábavné a pestré. Věříme, že nejvíce se toho člověk naučí vlastní zkušeností, proto jsou až dvě třetiny studia věnované odborné praxi na ekologických farmách pod vedením zkušených farmářů. Součástí teoretické výuky jsou víkendové semináře, na kterých se schází celý ročník a školicí dny – jednodenní tematicky zaměřené akce. V rámci seminářů probíhají kromě přednášek i terénní exkurze na ekologické farmy v Čechách i v zahraničí.

V zimním období se výuka přesune do prostor Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, kde probíhají týdenní učební bloky vedené odborníky. Pro studenty bydlící mimo Prahu můžeme zajistit ubytování na kolejích.


Den otevřených dveří
Zajímá vás, jak to u nás ve škole vypadá? Přijďte se podívat a zeptat se na vše, co vás zajímá. Rádi vás po škole provedeme, ukážeme prostory a zodpovíme vaše dotazy ohledně studia. Svoje zkušenosti vám předají studenti i vyučující.
Zjistit termín


Jak probíhá praxe na farmách

Jako student Farmářské školy se stanete plnohodnotným spolupracovníkem na ekologické farmě v Čechách nebo v zahraničí. Pod dohledem zkušeného farmáře se zapojíte do fungování farmy, vyzkoušíte a osvojíte si různé zemědělské techniky a seznámíte se s principy ekologických postupů hospodaření. Mimo to získáte přehled například o podnikové ekonomii a strategiích marketingu.

Důležitou součástí praxe je i Farmářský deník, kam si zaznamenáváte každodenní práci na farmě, týdenní pracovní plán i detailní postupy jednotlivých činností. Ze svých zápisů a otázek pak vycházíte při pravidelné konzultaci s farmářem.


Předměty oboru Ekologické zemědělství

  • Agroekologie
  • Nauka o půdě
  • Zemědělská chemie
  • Zemědělská technika
  • Základy biologie rostlin a zvířat
  • Chov hospodářských zvířat
  • Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
  • Základy řízení zemědělského podniku
  • Alternativní a nové formy zemědělství

Zkoušky a hodnocení
Zkouškové období probíhá na konci zimního a letního období, po splnění zápočtů. Na zkoušku budete mít vždy tři termíny – jeden řádný a dva opravné. K úspěšnému zakončení studia je potřeba vést si Farmářský deník, složit závěrečné zkoušky a obhájit absolventskou práci.


Chci se přihlásit ke studiu
Vyplňte přihlášku a vyberte si termín motivačního pohovoru.
Přihlásit se ke studiu 

Více o studiu na Farmářské škole

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DENNÍ A DÁLKOVOU FORMOU STUDIA?

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ STUDIA?

KOLIK STUDIUM NA FARMÁŘSKÉ ŠKOLE STOJÍ?

JAK ČASTO MUSÍM CHODIT DO ŠKOLY A NA PRAXI?