Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství nabízí ucelený vzdělávací program v oblasti ekologického a biodynamického zemědělství.

Naším cílem je přiblížit ekologické zemědělství co nejširšímu okruhu zájemců. Chceme každému umožnit vybrat si nejvhodnější formu a propojit ho s komunitou podobně smýšlejících a konajících lidí. Do našeho týmu patří dlouholetí ekologičtí zemědělci, nadšenci pro biodynamiku, univerzitní profesoři, neziskové organizace i firmy, které mají zájem o udržitelnost. Usilujeme o vědomé zemědělství, které krajinu nedrancuje, ale uzdravuje, zemědělství, které myslí i na budoucí generace. Zároveň chceme vyvrátit zažitá  klišé a ukázat, že je možné naplno ekologicky hospodařit a přitom dosáhnout  ekonomické stability.

Chceš si založit vlastní statek a hospodařit ekologickým a udržitelným způsobem?
Praktické dovednosti na farmě pod vedením zkušených farmářů.
Chceš být součástí změny a navrátit život do krajiny?

Nabízíme tři formy studia pro obor Ekologické zemědělství

Obor

Ekologické zemědělství

Zahájení studia

1. září

Uzávěrka přihlášky

31. května

Denní

Zahrnuje intenzivní odbornou praxi na vybraných ekologických farmách a teoretické studium doplněné o exkurze a praktická cvičení. Studium je vhodné pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat ekologickému zemědělství, získat nezbytné zkušenosti a znalosti, a tím se připravit na vlastní hospodaření.

po celou dobu studia

Kombinované

Zahrnuje odbornou praxi na vybraných ekologických farmách a teoretické studium doplněné o exkurze a praktické cvičení. Studium je určeno těm, kteří nemohou studovat plně v denním režimu. Část výuky probíhá prostřednictvím online seminářů a také samostudiem.

cena za rok

Dálkové

Zahrnuje teoretické studium, konzultace a exkurze. Studium je určeno těm, kteří nemohou odbornou praxi absolvovat především z časových důvodů, především proto, že již sami hospodaří. K úspěšnému ukončení dálkového studia je nutné i doložení odborné praxe v rozsahu 3 000 hodin za uplynulých pět let.

cena za rok

Přihlásit se ke studiu


Farmářská škola- Vyšší odborná škola ekologického zemědělství nabízí ucelený vzdělávací program v oblasti ekologického a biodynamického zemědělství. Studium se skládá ze tříleté praktické činnosti na vybraných ekologických farmách v Čechách i v zahraničí (cca 400 hodin ročně) a z teoretických modulů vedených experty z oboru. Tento koncept je inspirován především německým způsobem vzdělávání v ekologickém zemědělství. 

Student Farmářské školy se vždy ideálně na rok, minimálně na jednu sezónu, stane plnohodnotným spolupracovníkem na ekologické farmě a postupně projde všemi jejími oblastmi. Osvojí si potřebné dovednosti, které potřebuje pro ekologické hospodaření a po absolvování školy bude schopen založit a vést svou vlastní ekologickou farmu.

Více o studiu na Farmářské škole

Jak probíhá praxe na farmě?

Jak probíhá teoretická výuka?

Jaké jsou podmínky pro úspěšné zakončení studia?

Mohu požádat o stipendium?