Knihovna

Doporučená literatura

Ekologické zemědělství v praxi

Autor: Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban a kolektiv
ISBN: 978-80-903583-0-0

Tato učebnice a publikace pojednává o významu ekologického zemědělství v České republice. Popisuje jeho multifunkční model s ekonomickými, sociálními a ekologickými cíli, který přináší řešení pro aktuální otázky v zemědělství, venkově a kvalitě potravin. Text zdůrazňuje spolupráci mezi zemědělci, státem a spotřebiteli, rostoucí význam poradců, výzkumu a škol v této oblasti. Tato učebnice je výsledkem projektu, který zahrnuje expertní přístupy, a je určena pro zemědělskou praxi, učitele a studenty.

Dozvědět se více

Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I.díl

Základy ekologického zemědělství, agroenviromentální aspekty a pěstování rostlin. Nekomprimovaná verze – odkaz zde.

Doporučená videa

Od zrna k chlebu 1. díl – péče o půdu

První ze 3 videí o přístupech používaných agroekologickém zemědělství od semínka k bochníku chleba představuje jak dobře připravit půdu a šetrně o ni pečovat. Video je určeno jako výukový materiál pro komplexní vzdělávací program pro středoškoláky, který realizujeme na školách v Praze a okolí.

Dozvědět se více

Od zrna k chlebu 2. díl – výsevy

Druhé ze 3 videí o přístupech používaných agroekologickém zemědělství od semínka k bochníku chleba seznamuje s postupy při setí a šetrné péči o rostliny Video je určeno jako výukový materiál pro komplexní vzdělávací program pro středoškoláky, který realizujeme na školách v Praze a okolí.

Dozvědět se více

Od zrna k chlebu 3. díl – sklizeň a zpracování obilí

Poslední ze 3 videí o přístupech používaných agroekologickém zemědělství od semínka k bochníku chleba ukáže jak se ze zralých rostlin obilí stane voňavý bochník chleba. Video je určeno jako výukový materiál pro komplexní vzdělávací program pro středoškoláky, který realizujeme na školách v Praze a okolí.

Dozvědět se více

Ekologickým zemědělstvím k ochraně klimatu

Industrializace obdělávání půdy nás naprosto oddělila od chápání jejich základních principů a pochopení, jakou roli půda hraje v udržení zdravých ekosystémů, které nás obklopují. Může ekologické zemědělství být řešením pro zmírnění emisí skleníkových plynů a přispět tak k ochraně klimatu? V malém měřítku už víme jak na to. Jak ale ve velkém integrovat nutnou změnu směrem k odstranění škod způsobených v předchozích desetiletích? A dokážeme přitom uživit rostoucí populaci?

Dozvědět se více

Hospodářem v krajině

Přednáška Martina Otta určená účastníkům konference „Pro půdu – Pro život/For Soil – For Life“ (12. – 13. října 2017, Příbor), natočená ve švýcarském Rheinau.

Dozvědět se více

Ekologie je téměř povinnost

Během natáčení promo videa Farmářské školy vznikla i tato spontánní přednáška pana Jaroslava Záhory, odborného pracovníka Mendelovy univerzity v Brně a lektora Farmářské školy. Jaroslav Záhora se specializuje na půdní mikrobiologii a je odborníkem na slovo vzatým. Ve videu popisuje současný stav zemědělství v ČR, vysvětluje důsledky dlouhodobého hospodaření s dusíkatými hnojivy, příčiny problémů s kůrovcem, dotýká se klimatických změn a mnoha dalších témat. Jako východisko z nepříznivé situace vidí jednoznačně ekologické zemědělství, podporu vzdělávání v ekologickém zemědělství a tedy i zásadní posílení ekologického hospodaření v naší zemi. Poslechněte si a inspirujte se!

Dozvědět se více

O Farmářské škole s jejím zakladatelem, Jiřím Prachařem

Přátelé, shlédněte naše první oficiální video. Slušná firma nás pozvala do svého pořadu pro konferenci Zpátky k jídlu, která je plánována na září 2020 a klade si za cíl osvětu společnosti a chce podnítit návrat ke zdravým potravinám a zdravému přístupu k životu. S naší Farmářskou školou doufáme, že těmto vznešeným ideálům dokážeme napomoci.

Dozvědět se více

Filmy online

Sklonit se k zemi

Vědci a aktivisté z řad celebrit vkládají do půdy velkou naději. Ukazují, jak může pomoct v boji proti změně klimatu a za záchranu planety.

Dozvědět se více

Mléčný komplex

Každý z nás na něm vyrůstal. Z obalů na nás hledí přesvědčivé slogany, které slibují, že budeme zdraví a silní. Je tomu ale opravdu tak?

Dozvědět se více