Farmářskou školu můžete studovat prezenčně i dálkově

Naším cílem je nabídnout možnost studovat ekologické zemědělství co nejširšímu okruhu zájemců. Chceme každému umožnit vybrat si nejvhodnější formu a propojit ho s komunitou podobně smýšlejících a konajících lidí.

Studium na Farmářské škole v praxi

Denní studium

  • Školné: bezplatné 
  • Délka studia: 3 roky
  • Počet hodin praxe: 400 h / období (2 360 h / 3 roky studia)
  • Teoretická a terénní výuka: 1 230 vyučovacích hodin / 3 roky studia
  • Prezenčně: formou víkendových seminářů, Školicích dnů a týdenních bloků v období prosinec až únor.

Denní studium je skvělou volbou pro ty, kteří se chtějí naplno věnovat ekologickému zemědělství, získat nezbytné zkušenosti a znalosti, a tím se připravit na vlastní hospodaření. Co je nejlepší, tato forma studia je zcela bezplatná a nabízí intenzivní odbornou praxi na ekologických farmách v rozsahu minimálně 400 hodin za období, kde si pod vedením zkušeného farmáře osvojíte různé zemědělské techniky. Teoretická výuka pak probíhá v rámci prezenčních víkendových seminářů, Školicích dnů a týdenních vzdělávacích bloků od prosince do února. Samozřejmě nechybí ani terénní exkurze na ekologické farmy jak v Čechách, tak i v zahraničí.

Jak je to se školným u denního studia ?

Školné u denního studia je bezplatné. Na seminářích se platí příspěvek 1 000–2 500 Kč, který pokryje nezbytné náklady na jídlo a ubytování.


Dálkové studium

  • Školné: 24 000 Kč / rok
  • Délka studia: 3 roky
  • Počet hodin praxe: 3 000 hodin / 5 let
  • Teoretická a terénní výuka: 835 vyučovacích hodin / 3 roky studia + samostudium
  • Prezenčně a online: formou víkendových seminářů + online ze záznamu s možností konzultací v období prosinec až únor.

Díky dálkovému studiu můžete získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti ekologického zemědělství odkudkoliv a přizpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Výuka je pestrá – od prezenčních víkendových seminářů až po online přednášky a konzultace. Abyste mohli úspěšně ukončit dálkové studium, je potřeba přinést potvrzení o odborné praxi ve výši minimálně 3 000 hodin, kterou jste získali během posledních pěti let, třeba na vlastní farmě. Tato forma studia vyjde na 24 000 Kč za rok a je ideální pro ty, kteří už sami hospodaří, pracují nebo mají rodinu a nemohou se z časových důvodů účastnit výuky. 

Jak je to se školným u dálkového studia?

Školné platíte vždy jen na daný školní rok. Zaplatit ho můžete v jedné splátce nejpozději v den podpisu Smlouvy o studiu na účet 302322777/0600.  Na seminářích se navíc platí příspěvek 1 000–2 500 Kč, který pokryje nezbytné náklady na jídlo a ubytování. Věříme, že peníze nemají být překážkou ke studiu. V případě, že si studium nemůžete z finančních důvodů dovolit, můžete požádat o rozdělení školného do více splátek nebo o částečné či plné stipendium a my se vám pokusíme vyjít vstříc.

Máte nějaké další otázky ohledně studia? Koukněte na nejčastější dotazy.

Přihlásit se ke studiu