Studijní oddělení

Martin Rosenbaum

Odborný poradce - praxe
+420 731 116 551 martin.lukava@gmail.com
Martin Rosenbaum spolu se ženou Janou již více než patnáct let provozují rodinnou ekologickou farmu Lukava v Jindřichovicích pod Smrkem.
Zobrazit profil

Jan Valeška

Odborný poradce pro studijní záležitosti
+420 774 683 833 honza@asociaceampi.cz
Absolvent FHS UK, (spolu)pracuje v řadě nevládních organizací, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na spolupráci a komunitním přístupu.
Zobrazit profil

Pedagogové

Ing. Jiří Hermuth

Pedagog
Vyučuje předmět Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Adam Brezáni

Pedagog
Projektový manažer výzkumných projektů H2020, TAČR a NAZV
Zobrazit profil

Tomáš Mitáček

Pedagog
Vyučuje pěstování léčivých rostlin
Zobrazit profil

Bohumil Bradna

Pedagog
Již více než 30 let se věnuje problematice revitalizace tradičních luk.
Zobrazit profil

Josef Sklenář

Pedagog
Vystudoval Střední zemědělskou školu v Jihlavě a roku 1991 založil v areálu jejího školního statku v Sasově u Jihlavy soukromou farmu.
Zobrazit profil

Martin Hutař

Pedagog
Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí.
Zobrazit profil

Ing. Martin Káš, Ph.D

Pedagog
kas@vurv.cz
Vyučuje předmět Pěstování trvalých kultur
Zobrazit profil

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Pedagog
S.Hejduk@email.cz
Vyučuje předměty Lukařství a pastvinářství a Pícninářství na orné půdě
Zobrazit profil

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Pedagog
Vyučující předmětů Obecná agrotechnika a Zemědělská technika
Zobrazit profil

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pedagog
holy@vurv.cz
Vyučující předmětu Základy biologie rostlin a zvířat
Zobrazit profil

prof. Ing. Jan Moudrý CSc.

Pedagog
moudry202@gmail.com
Vyučující předmětů Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství a Kvalita a zpracování bioprodukce
Zobrazit profil

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Pedagog
Vyučující předmětů Historie zemědělství a vývoj kulturní krajiny, Agroekologie, Marketing bioprodukce, Alternativní a nové formy zemědělství.
Zobrazit profil

Mgr. et Bc. Sylva Vltavská

Pedagog
sylva.vltavska@centrum.cz
Vyučující předmětů Anglický a Německý jazyk
Zobrazit profil

Ing. Miroslav Skřivánek

Pedagog
ssamm@centrum.cz
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Ing. Jaroslav Záhora, CSc

Pedagog
jaroslav.zahora@farmarskaskola.cz
Vyučuje předměty Zemědělská chemie, Nauka o půdě a Výživa rostlin a hnojení
Zobrazit profil

Ing. Jiří Urban

Pedagog
jiri.urban@ukzuz.cz
Vyučuje předměty Základy zemědělského práva a zemědělské politiky, Základy řízení zemědělského podniku a Odborná praxe
Zobrazit profil