Studijní oddělení

Pedagogové

Ing. Martin Káš, Ph.D

Pedagog
kas@vurv.cz
Vyučuje předmět Pěstování trvalých kultur
Zobrazit profil

doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Pedagog
koudela@af.czu.cz
Vyučující předmětu Zelinářství
Zobrazit profil

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Pedagog
stanislav.hejduk@mendelu.cz
Vyučuje předměty Lukařství a pastvinářství a Pícninářství na orné půdě
Zobrazit profil

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Pedagog
brant@af.czu.cz
Vyučující předmětů Obecná agrotechnika a Zemědělská technika
Zobrazit profil

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pedagog
holy@vurv.cz
Vyučující předmětu Základy biologie rostlin a zvířat
Zobrazit profil

prof. Ing. Jan Moudrý CSc.

Pedagog
moudry202@gmail.com
Vyučující předmětů Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství a Kvalita a zpracování bioprodukce
Zobrazit profil

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Pedagog
jmoudry@fzt.jcu.cz
Vyučující předmětů Historie zemědělství a vývoj kulturní krajiny, Agroekologie, Marketing bioprodukce,Alternativní a nové formy zemědělství
Zobrazit profil

Mgr. et Bc. Sylva Vltavská

Pedagog
sylva.vltavska@centrum.cz
Vyučující předmětů Anglický a Německý jazyk
Zobrazit profil

Ing. Miroslav Skřivánek

Pedagog
ssamm@centrum.cz
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Ing. Jaroslav Záhora, CSc

Pedagog
jaroslav.zahora@mendelu.cz
Vyučuje předměty Zemědělská chemie, Nauka o půdě a Výživa rostlin a hnojení
Zobrazit profil

Ing. Jiří Urban

Pedagog
jiri.urban@ukzuz.cz
Vyučuje předměty Základy zemědělského práva a zemědělské politiky, Základy řízení zemědělského podniku a Odborná praxe
Zobrazit profil