Studijní oddělení

Pedagogové

Ing. Jiří Hermuth

Pedagog
Vyučuje předmět Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Adam Brezáni

Pedagog
Vyučuje předmět Zpracování půdy
Zobrazit profil

Tomáš Mitáček

Pedagog
Vyučuje pěstování léčivých rostlin
Zobrazit profil

Bohumil Bradna

Pedagog
Vyučuje předmět Osivářství.
Zobrazit profil

Josef Sklenář

Pedagog
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství.
Zobrazit profil

Martin Hutař

Pedagog
Vyučuje předmět Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství.
Zobrazit profil

Ing. Martin Káš, Ph.D

Pedagog
kas@vurv.cz
Vyučuje předmět Pěstování trvalých kultur
Zobrazit profil

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Pedagog
S.Hejduk@email.cz
Vyučuje předměty Lukařství a pastvinářství a Pícninářství na orné půdě
Zobrazit profil

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje předměty Obecná agrotechnika a Zemědělská technika.
Zobrazit profil

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pedagog
holy@vurv.cz
Vyučuje předmět Základy biologie rostlin a zvířat.
Zobrazit profil

prof. Ing. Jan Moudrý CSc.

Pedagog
moudry202@gmail.com
Vyučuje předměty Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství a Kvalita a zpracování bioprodukce.
Zobrazit profil

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje předměty Historie zemědělství a vývoj kulturní krajiny, Agroekologie, Marketing bioprodukce, Alternativní a nové formy zemědělství.
Zobrazit profil

Ing. Miroslav Skřivánek

Pedagog
ssamm@centrum.cz
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Ing. Jaroslav Záhora, CSc

Pedagog
jaroslav.zahora@farmarskaskola.cz
Vyučuje předměty Zemědělská chemie, Nauka o půdě a Výživa rostlin a hnojení
Zobrazit profil

Ing. Jiří Urban

Pedagog
jiri.urban@ukzuz.cz
Vyučuje předměty Základy zemědělského práva a zemědělské politiky, Základy řízení zemědělského podniku a Odborná praxe
Zobrazit profil