Studijní oddělení

Ing. Martin Rosenbaum

Koordinátor praxe
+420 731 116 551 praxe@farmarskaskola.cz
Monitoruje průběh praxí a je zodpovědný za přijímání nových vzdělávacích farem.
Zobrazit profil

Mgr. Jana Rosenbaumová

Koordinátor praxe
praxe@farmarskaskola.cz
Monitoruje průběh praxí a je zodpovědná za přijímání nových vzdělávacích farem.
Zobrazit profil

Pedagogové

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje předměty Historie zemědělství a vývoj kulturní krajiny, Agroekologie, Marketing bioprodukce, Alternativní a nové formy zemědělství.
Zobrazit profil

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pedagog
holy@vurv.cz
Vyučuje předmět Základy biologie rostlin a zvířat.
Zobrazit profil

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje předmět Základy biologie rostlin a zvířat
Zobrazit profil

Jan Trávníček

Pedagog
travnicek@czechorganics.com
Vyučuje předmět Nauka o půdě
Zobrazit profil

Ing. Tomáš Zídek, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje ekologické zemědělství se zaměřením na pěstování zeleniny a ovoce
Zobrazit profil

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Pedagog
Vyučuje předměty Obecná agrotechnika a Zemědělská technika.
Zobrazit profil

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Pedagog
Vyučuje předmět Základy biologie rostlin a zvířat
Zobrazit profil

Ing. Květuše Hejátková

Pedagog
Vyučuje předmět Nauka o půdě
Zobrazit profil

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Pedagog
S.Hejduk@email.cz
Vyučuje předměty Lukařství a pastvinářství a Pícninářství na orné půdě
Zobrazit profil

Ing. Jiří Hermuth

Pedagog
Vyučuje předmět Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Ing. Martin Káš, Ph.D

Pedagog
kas@vurv.cz
Vyučuje předmět Pěstování trvalých kultur
Zobrazit profil

Tomáš Mitáček

Pedagog
Vyučuje pěstování léčivých rostlin
Zobrazit profil

Bohumil Bradna

Pedagog
Vyučuje předmět Osivářství.
Zobrazit profil

Martin Hutař

Pedagog
Vyučuje předmět Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství.
Zobrazit profil

Adam Brezáni

Pedagog
Vyučuje předmět Zpracování půdy
Zobrazit profil

Josef Sklenář

Pedagog
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství.
Zobrazit profil

Ing. Jaroslav Záhora, CSc

Pedagog
jaroslav.zahora@farmarskaskola.cz
Vyučuje předměty Zemědělská chemie, Nauka o půdě a Výživa rostlin a hnojení
Zobrazit profil

Ing. Miroslav Skřivánek

Pedagog
ssamm@centrum.cz
Vyučuje předmět Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
Zobrazit profil

Ing. Jiří Urban

Pedagog
jiri.urban@ukzuz.cz
Vyučuje předměty Základy zemědělského práva a zemědělské politiky, Základy řízení zemědělského podniku a Odborná praxe
Zobrazit profil