Autor: Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban a kolektiv
ISBN: 978-80-903583-0-0

Tato učebnice a publikace pojednává o významu ekologického zemědělství v České republice. Popisuje jeho multifunkční model s ekonomickými, sociálními a ekologickými cíli, který přináší řešení pro aktuální otázky v zemědělství, venkově a kvalitě potravin. Text zdůrazňuje spolupráci mezi zemědělci, státem a spotřebiteli, rostoucí význam poradců, výzkumu a škol v této oblasti. Tato učebnice je výsledkem projektu, který zahrnuje expertní přístupy, a je určena pro zemědělskou praxi, učitele a studenty.