Adam Brezáni

Pedagog
Zpracování půdy

Je absolventem inženýrského programu Ekologické zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době pracuje jako projektový manažér výzkumných projektů H2020, TAČR a NAZV na firmě PRO-BIO obchodní společnost s r.o., od roku 2019 je odborným garantem programu demonstrační farmy MZe – EKOFARMA PROBIO s.r.o. Od roku 2023 je akreditovaným poradcem pro ekologické zemědělství a poskytuje poradenství v rámci poradenské firmy Czech Organics s.r.o.