Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Pedagog
Základy biologie rostlin a zvířat

Jan Mikulka je vědecký pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., v Praze – Ruzyni. Zabývá se vegetací agroekosystémů, biologií a metodami regulace plevelů. V širších souvislostech se zabývá systémy pěstování plodin, agroekologií a problematikou škod způsobený zvěří na polních plodinách a myslivostí. Publikoval více jak 150 vědeckých prací, 1000 odborných článků, čtyři knihy, 38 metodik. Pravidelně prezentuje výsledky experimentální práce na seminářích pro odbornou veřejnost, externě přednáší na univerzitách a vzdělávacích kurzech. Natočil řadu vzdělávacích filmů. Úzce spolupracuje se zemědělskou praxí a poslední době se zabývá propagací vědy.