Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Pedagog
Historie zemědělství a vývoj kulturní krajiny
Agroekologie
Marketing bioprodukce
Alternativní a nové formy zemědělství

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. působí jako docent na Katedře agroekosystémů Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dlouhodobě se věnuje agroekologii, udržitelným formám hospodaření a dopadům zemědělství na životní prostředí, včetně ekologického zemědělství, sociálního zemědělství, či implementace biopotravin do veřejného stravování. Těmto tématům se věnuje i v rámci řady mezinárodních a národních výzkumných i vzdělávacích projektů. Zároveň působí jako místopředseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství a předseda Asociace sociálního zemědělství, je členem správní rady KEZ o.p.s., členem řídícího výboru PRO-BIO poradenství a pracovních komisí Ministerstva zemědělství pro akční plán ekologického zemědělství v ČR a rozvoj sociálního zemědělství. Je zakládajícím členem evropské organizace Agroecology Europe, členem pracovní skupiny Agroekologie Stálého výboru pro zemědělský výzkum při Evropské komisi, členem ENOAT (European network of organic agriculture teachers), členem EIP-AGRI – Focus Group Social farming and innovations, členem TP Organics Advisory board a členem Climate change task force při IFOAM EU.