Ing. Jiří Hermuth

Pedagog
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství

Je absolventem inženýrského studia Agronomické fakulty ČZU v Praze. Od roku 1989 je pracovníkem ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde pracuje na oddělení Genové banky jako kurátor kolekcí pšenice. Dále se specializuje na hodnocení vybraných skupin genetických zdrojů s cílem jejich praktického využití. Je autorem a spoluautorem řady vyšlechtěných odrůd s dopadem do ekologického i konvenčního zemědělství.