Ing. Květuše Hejátková

Pedagog
Nauka o půdě

Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně, agronomická fakulta, obor fytotechnika.

V letech  1974 do 1991 jsem pracovala jako agronom v zemědělském podniku. Začátkem devadesátých let jsem se začala věnovat vznikajícímu ekologickému zemědělství v ČR, jako poradce pro způsoby obdělávání půdy, výživu rostlin, jako zemědělec s vlastní zemědělským podnikem kontrolovaným v sytému ekologického zemědělství.

Zemědělská praxe jak v konvenční technologii tak v systému ekologického zemědělství mi dala podnět v roce 2000 založit neziskovou organizaci ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura. Tato společnost pracuje do dnes.  Jejím posláním je transfer výsledků výzkumu a dobré praxe v oblasti technologie kompostování a využití kompostu.

Profesně se zabývám půdo ochrannými technologiemi zejména agrotechnikou s kompostem.