Ing. Tomáš Zídek, Ph.D.

Pedagog

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor ASŘ a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích doktorát v oboru obecné ekologie. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu zemědělství a zabýval se podporou ekologických farem a přijetím zákona o ekologickém hospodaření, vstupem do Evropské unie a ekologií obecně. Od roku 2004 pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky, pak na Ministerstvu financí, na investičním fondu RSJ a nyní působí již 8 let jako ekologický zemědělec. V letech 2021 – 2023 pracoval také jako ex ante auditor nové zemědělské dotační politiky MZe ČR pro firmu Ernst and Young.  Profesně se zabývá zejména rostlinnou produkcí v ekologickém zemědělství, se zaměřením na pěstování zeleniny, dále i ekologickou zemědělskou politikou obecně.