Jan Valeška

Předseda správní rady
+420 774 683 833 jan.valeska@farmarskaskola.cz

Je absolventem FHS UK, (spolu)pracuje v řadě nevládních organizací, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na spolupráci a komunitním přístupu. V současné době je správcem spolku PRO-BIO LIGA, ředitelem Asociace místních potravinových iniciativ a členem správní rady Nadace Pro půdu. V minulosti působil jako předseda České technologické platforma pro ekologické zemědělství a člen Komise ekologického zemědělství při Ministerstvu zemědělství. Spoluzakládal komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka.