Ing. Jiří Urban

Pedagog

Vyučuje:

  • Základy zemědělského práva a zemědělské politiky
  • Základy řízení zemědělského podniku
  • Odborná praxe

Patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství u nás. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí Bioinstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. Je spoluautorem několika učebnic a dalších odborných publikací. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.