Josef Sklenář

Pedagog
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Jihlavě a roku 1991 založil v areálu jejího školního statku v Sasově u Jihlavy soukromou farmu. V roce 1996 vyhnal krávy na pastviny a tři roky poté vstoupil s celým podnikem do ekologického hospodaření. Od začátků biozemědělství v ČR v 90. letech je jeho velký fanda a propagátor. Na Biofarmě Sasov probíhají kursy ekologického zemědělství a exkurze, dlouhodobá je i spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Zaměřuje se na chov ohroženého plemene černostrakatých přeštických prasat, pro které vytváří ideální podmínky.