Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pedagog
Základy biologie rostlin a zvířat

Kamil Holý je aplikovaný entomolog, který vystudoval obor rostlinolékařství na ČZU a pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Zabývá se především ochranou plodin proti škůdcům
v integrované a ekologické produkci. Je propagátorem zvyšování (funkční) biodiverzity agrocenóz a okolní krajiny pomocí druhově bohatých kvetoucích pásů rostlin a je popularizátorem světa blanokřídlých parazitoidů a jejich přínosu pro pěstitele. Ve volném čase se věnuje faunistice blanokřídlých, myslivosti a lovecké kynologii.