Martin Hutař

Pedagog
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství

Je biozemědělec a potravinář, což mu umožňuje širší rozhled. Nabyté poznatky a zkušenosti z celoživotní praxe se snaží předávat jak do projektů, ve kterých působí- jako potravinářská firma PRO-BIO a ekologický statek ve Velkých Hostěrádkách, ale i mezi dodavatele či další biozemědělce. Je přesvědčen, že hospodařit ekologicky je zároveň ekonomické a baví ho přesvědčovat skeptiky, i ty váhající. Principy ekologického zemědělství se pro něj postupně staly životní filozofií, která platí pro život v rodině, obci, společnosti i na celé planetě.