Ing. Martin Káš, Ph.D

Pedagog

Martin Káš  je držitelem doktorandského titulu na FAPPZ ČZU v Praze, obor Speciální produkce rostlinná. Má za sebou již přes 20 let praxe v zemědělském výzkumu v oblasti ekologie polních plodin a aplikované výživy rostlin. Je akreditovaným zemědělským poradcem MZe pro obor Ekologické zemědělství – č.reg. 393/2018. Dále se zabývá výzkumem v oblasti Ekologického zemědělství a příbuzných oblastí od roku 2005, dlouhodobým monitoringem obsahu nitrátového dusíku v zemědělských půdách v ČR.

Je řešitelem řady výzkumných projektů NAZV, TAČR, od roku 2021 hlavní řešitel výzkumného projektu NAZV QK21010308 „Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací a v neposlední řadě spolupracuje se zemědělskými podniky v rámci projektu 9 F.m – Demofarma.