Ing. Miroslav Skřivánek

Pedagog
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

Je absolventem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a doktorandem ústavu chovu a šlechtění zvířat Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na této univerzitě vyučuje předmět Ekologické chovy hospodářských zvířat. Sám podniká v zemědělství na Ekologické zemědělské farmě v Branné (980 ha TTP, živočišná výroba – mléko, hovězí maso, drůbež). Vede studentské praxe a stáže ERASMUS+ našich i zahraničních studentů zemědělských fakult a univerzit. V reálném životě se u něj spojuje zemědělské podnikání v ekologickém systému výroby, výuka studentů a učňů a výkon státní veřejné správy. Je členem Zemědělské komise KDU – ČSL, Komise Rady Krajského úřadu Olomouckého kraje pro strukturálně znevýhodněné oblasti, publikuje společně s vědeckými pracovišti články na témata mléko, mléčné složky, prvovýroba mléka atd. Je členem Svazu ekologických zemědělců PRO – BIO, Chovatelského družstva IMPULS, Svazu chovatelů masného skotu atd.