Nicki Haack

Pedagog
Agrolesnictví

Nicolas Haack vystudoval ekologické zemědělské vědy na univerzitě Kassel / Witzenhausen. Jeho částečně negativní zkušenosti se zemědělstvím, které studiu předcházely a týkaly se ekologických aspektů a pohody zvířat, v něm probudily touhu najít řešení pro tyto ústřední otázky. Proto se již během studia hlouběji zabýval tematickým okruhem regenerativního zemědělství se zaměřením na chov zvířat a agrolesnické systémy, neboť při studiu záhy pochopil, že ekologické zemědělství zatím nedokáže zaplnit všechny mezery v trvalé udržitelnosti.

V rámci studijní skupiny začal pořádat přednášky k těmto tématům. Při této činnosti poznal Janose Wacka a Christopha Meixnera, s nimiž založil Triebwerk, projektovou kancelář pro regenerativní zemědělství a agrolesnictví. Motivací byla snaha rozšířit agrolesnictví pro jeho četné výhody pro člověka i životní prostředí v zemědělství. Triebwerk pracuje v oblasti agrolesnického plánování a poskytuje zemědělcům podporu od prvotního nápadu až po výsadbu při zakládání agrolesnických systémů, organizuje vzdělávání pro zemědělce a zemědělské poradce ve spolupráci s odborným zemědělským svazem pro agrolesnictví a jako průsečík mezi výzkumem a zemědělstvím se účastní (mezinárodních) výzkumných projektů k agrolesnictví.