Tomáš Mitáček

Pedagog
Pěstování léčivých rostlin

Ještě jako student, dnešní Mendelovy univerzity, byl u zrodu ekologického zemědělství v České republice. Je spoluzakladatelem společnosti Sonnentor v České republice, kde se nyní věnuje rozvojovým projektům. Celá jeho profesní kariéra je spojena s pěstováním a zpracováním léčivých rostlin v ekologickém zemědělství. V současnosti je také aktivně zapojen do činností spojených s Veselou biofarmou ve Velkých Hostěrádkách, kde se snaží předávat zkušenosti ze svého oboru. Ekologické zemědělství je pro něho něco jako životní strategie nebo životní styl a je přesvědčen, že s úsměvem jde všechno lépe.