doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Pedagog
Zemědělská technika

Je doktorandem Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.Odborným zaměřením jsou problematika zpracování půdy, osevních postupů, pěstování meziplodin a herbologie. V současné době působí jako odborný asistent Katedře agroekologie a biometeorologie České zemědělské univerzity v Praze.